Watector är en helt ny lösning mot vattenskador och Watector är recommenderat av försäkringsbolag!

I så många som hälften av hushållen finns fuktskador. Skadorna orsakar omfattande ekonomiska och sanitära olägenheter. Antalet skador ökar alltjämt.

Watector är en helt ny larmanordning för vattenläckage. Den består av en sensormatta och en larmenhet som är enkel och snabb att montera. Watector kan monteras på flera olika ställen och därmed skydda ett stort område. Watector minimerar riskerna för vattenskador och mögelproblem. Skydda ditt hem och din hälsa med Watector. Watector är en patenterad finländsk uppfinning och har tilldelats rätten att använda den finländska Nyckelflaggan som visar att produkten har finländskt ursprung. Dessutom är produkten helt återvinningsbar. Sluta oroa dig – Watector övervakar åt dig!

Watector är enkel och snabb att montera 

Det behövs varken specialverktyg eller tidigare erfarenhet för monteringen. Produktförpackningen innehåller sensormatta (1), larmenhet (2), batteri (3) och tydliga monteringsinstruktioner (4).

Watector kan modifieras enligt behov

Sensormattan är av printad elektronik. Sensormattan kan klippas och formas så att den passar monteringsstället. Därför kan Watector användas på flera olika monterings- och användningsställen.

Watector skyddar stora områden

De traditionella läckagelarmen på marknaden är precisionslarm och skyddar därmed bara en liten yta åt gången. Med Watector får du ett omfattande skydd eftersom hela sensormattan reagerar på fukt. Därför är även dolda vattenläckor lätta att upptäcka.

Watector är en ny produkt som inte tidigare har funnits på marknaden.

Titta på produktvideoen Watector (på engelska)

 

 

Ladda ner produkt-
broschyren här

Ladda ner monterings-
anvisningarna här

rekommenderar läckagelarmet.

watector
Copyright NWD Technologies Oy